top of page

Kan en vanlig halsfluss vara farlig vid en förlossning?


kan halsfluss vara farligt vid en förlossning?

Denna vecka har vi drabbats av halsfluss i familjen. Sjuklingen har varit hängig men piggat på sig efter att ha fått antibiotika. Jag börjar då fundera över hur det är med bakterier och virus i omgivningen och graviditet. Är det farligt?


Specifikt, är streptokocker farliga?


Många streptokockarter är vanliga sjukdomsalstrare, och den vanligaste av dessa är Streptokockus pyogenes, som är betahemolytisk och ingår i grupp A. Därför kallas den ofta för betahemolytisk streptokock eller grupp A-streptokocker (GAS). GAS orsakar bland annat bakteriell halsfluss.


Halsfluss

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som drabbar många av oss. Vuxna likaväl som barn. Halsfluss kan bero på virus eller bakterier, ofta rör det sig dock om A streptokocker. Dessa är vi rädda för när det handlar om graviditet och förlossning.


Vanliga symtom vid halsfluss är att man får ont i halsen, feber och svårt att svälja. Tittar man ner i halsen så har man ofta vita beläggningar på halsmandlarna.


Halsmandlarna består av så kallad lymfvävnad. Lymfvävnad är en del av kroppens immunförsvar och halsmandlarna hjälper till att skydda luftvägarna och mag-tarmkanalen mot infektioner. Halsmandlarna är större hos barn och krymper under tonåren.


Det finns också andra bakterier som kan orsaka halsfluss, men det är ovanligt. Sjukdomen Vincents angina är ett sådant exempel. Då sitter besvären på ena sidan av halsen. Halsmandeln är inflammerad och har en grågul beläggning, ibland med sårbildning. I övrigt är symtomen samma som vid halsfluss orsakad av streptokocker.


Hur smittar halsfluss?

Halsfluss smittar genom direktkontakt med någon som har sjukdomen. Det kan till exempel vara att man tar någon i hand och därefter tar dig själv i ansiktet, eller kysser någon. Inkubationstiden är ofta två till fyra dagar tills man börjar få symtom.

 

Behandling

Halsfluss behandlas ofta med antibiotika  och om man tror/misstänker att infektionen beror på bakterier. Behandlingen innebär att man tar antibiotika under tio dagar.Vincents angina behandlas med antibiotika och man kan ibland behöva rengöra halsen.


Halsfluss smittar lätt och det är vanligt att flera personer i samma hushåll blir sjuka. Det kan vara bra att alla som bor tillsammans undersöks om det är flera som har täta infektioner med streptokocker. Det gäller även de som är friska, eftersom man kan vara bärare av streptokocker och sprida bakterierna till andra. Då kan det behövas behandling så att man smitta varandra.


Nu undrar ni säkert varför jag plötsligt pratar om halsfluss?

 

Klassisk barnsängsfeber

Bakterier vi får halsfluss av är ibland samma som ger endometrit/barnsängsfeber.

Barnsängsfeber är en svår febersjukdom som angriper nyförlösta kvinnor, i synnerhet under de första dagarna efter förlossningen.


På samma sätt som den närsläktade blodförgiftningen (sepsis) uppträder barnsängsfeber, som idag kallas för endometrit, under betydligt skiftande former och växlande symptom.


Endometrit får man primärt då bakterier, ibland A streptokocker, får fäste inuti uterus där moderkakan haft sin plats. Här är alltså en stor såryta som bakterierna älskar. Smittan utvecklar sig hastigt. Det innebär att kvinnan plötsligt blir mycket, mycket sjuk.


Endometrit (inflammation/infektion av livmoderns innersta del) med A streptokocker är en mycket, mycket farlig åkomma. Vi har vid något tillfälle faktiskt haft en kvinna som avled efter hemkomst från förlossningen/BB. Hos henne hittade man vid undersökning A streptokocker.


Tankarna går då också vidare till Semmelweis. Många av oss har hört talas om honom som kom att få särskild betydelse för barnsängsfeberns bekämpande.


Han hävdade 1847 att sjukdomen berodde på en förgiftning med likgift(?). Det var så att man på den tiden inte kunde identifiera streptokockerna. Han framhöll dock det farliga i att läkare eller studerande sysslade med anatomiska dissektioner eller obduktioner under den tid som de hade sin verksamhet på förlossningsklinikerna.


Framför allt utan att tvätta händerna.


Han kunde även med statistiskt material bevisa att smittämnena från en patient överfördes med de undersökandes fingrar till friska barnaföderskor och kom slutligen till ungefär samma uppfattning om sjukdomens natur som man hyser i vår tid.


Semmelweis teorier och rekommendationer mötte inledningsvis stort motstånd, och accepterades mer allmänt först en tid efter hans död 1865. Det förskräckliga i historien var att Semmelweis blev intagen på mentalsjukhus. Där blev han biten av en medpatient. Patienten visade sig (troligen) ha A streptokocker och Semmelweis avled i en sepsis.


De rekommendationer jag ger är att om man som nyförlöst plötsligt får feber eller mår dåligt ska man ALLTID tänka på A streptokockerna och hur farliga de är i denna patientgrupp. Tills motsatsen är bevisad.


Vi har idag något som heter ”Strep A” och som är en snabbtest för A streptokocker. Använd den! Ta även en konfirmerande vanlig odling för streptokocker vid minst misstanke om A streptokocker hos en nyförlöst. Påbörja sedan antibiotika behandling!

 

B-streptokockerna

Grupp B-streptokocker (GBS), exempelvis Streptococcus agalactiae, kan finnas i vaginan hos fertila och gravida kvinnor och kan orsaka allvarlig infektion hos ett nyfött barn. Barnet kan drabbas av lunginflammation, blodförgiftning eller i värsta fall hjärnhinneinflammation. Varje år avlider mellan 10 och 20 barn i Sverige av GBS.


GBS är en vanlig bakterie som många har i tarmen. De kan sprida sig till underlivet och ungefär 30% av kvinnorna har GBS som sin normalflora.


Är man inte gravid spelar GBS ingen större roll. Risken med GBS under graviditet är dock att barnet kan smittas under förlossningen och att den nyfödda kan bli mycket allvarligt sjuk av GBS.


Fynd av GBS i urinen under graviditet, oavsett bakterietal, är ett tecken på höggradig vaginal kolonisering vilket medför ökad risk för att barnet ska drabbas av infektion under förlossningen.


Profylax mot GBS ska inte ges under graviditeten , däremot behandlar vi alltid om kvinnan har besvär såsom vid urinvägsinfektion. Det är tyvärr så att om man behandlar så är bakterien snabbt tillbaka igen efter behandlingen. Den ingår ju som jag skrev, ofta i kvinnans normalflora.


Det absolut viktigaste är att behandla dessa kvinnor under förlossningen. Gör man det är risken att barnet smittas betydligt lägre.


Ska man inte kejsarsnitta dessa kvinnor då undrar vän av ordning? Om det nu smittar barnet vid förlossning. Svaret är nej. Risken att smittas finns även vid kejsarsnitt. Det viktiga är att behandla med antibiotika under förlossningen, oavsett hur den går till.


I andra länder screenar man för GBS undre graviditet och behandlar. Som jag skrev ovan så hjälper inte det. Därför har man hos oss valt att inte göra, också med tanken om överanvändning av antibiotika. Däremot ska kvinnor med GBS ALLTID ha antibiotika profylax vid förlossning.

 /Doktor Eva

 

Comments


bottom of page