top of page

Vem ligger bakom Doktor Eva?

Eva_Itzel_Wiberg_0031 (1).jpeg
Överläkare på Södersjukhuset och Docent på Karolinska Institutet.

Eva Wiberg Itzel

Jag heter Eva Wiberg-Itzel och är överläkare på Södersjukhusets kvinnoklinik och docent på Karolinska Institutet. Jag har dedikerat min karriär till kvinnans största upplevelse i livet. Du har hört om min forskning på nyheterna och läst om den i tidningen. Men ändå känns det inte som att det jag och mina kollegor lär oss via vår forskning någonsin når dom som behöver den mest.

 

Jag hoppas på att kunna besvara så många frågor som möjligt här i form av blogginlägg. Varje svar kommer 100% baseras på forskning och min långa karriär som förlossningsläkare.

 

Har du någon fråga till mig så rekommenderar jag att du hör av dig till mig på Instagram!

Team

Även om Eva är brilliant så behöver hon ändå hjälp att nå ut på nätet. Därför har hon hjälp och de som ingår i teamet bakom henne presenteras nedan.

bottom of page