top of page

Hej! Jag är doktor Eva!

Eva_Itzel_Wiberg_0031 (1).jpeg

Överläkare på Södersjukhuset och Docent på Karolinska Institutet.

Jag heter Eva Wiberg-Itzel och är överläkare på Södersjukhusets kvinnoklinik och docent på Karolinska Institutet. Jag har dedikerat min karriär till kvinnans största upplevelse i livet. Du har hört om min forskning på nyheterna och läst om den i tidningen. Men ändå känns det inte som att det jag och mina kollegor lär oss via vår forskning någonsin når dom som behöver den mest.

 

Har du någon fråga sammanfatta den då kort och maila mig nedan! Jag hoppas på att kunna besvara så många frågor som möjligt här i form av blogginlägg. Varje svar kommer 100% baseras på forskning och min långa karriär som förlossningsläkare.

“Att föda barn borde vara din största prestation, inte din största rädsla.”

graphic element

Jane Weideman

bottom of page