top of page

Vet du hur dålig julstressen är för din graviditet och förlossning?

Uppdaterat: 12 sep. 2023Julfriden har lagt sig även i vår familj. Att vara stressad runt jul hör ju till. Det vet vi ju alla. I lagom dos är detta ju lite av charmen med jul.


Som förlossningsläkare vet man att straxt innan jul är det väldigt få som söker förlossningsvården. Man har helt enkelt inte tid i allt stök. Sedan kommer prematurerna. Det är som vanligt alla mammorna som julstressat, städat och grejat. Ofta har de en tid kvar till beräknad tid. Sedan kommer sammandragningarna.


Många gånger är det ju falskt alarm, och kvinnan kan ofta åka hem med en uppmaning att ta det lite lugnare och att uppmana partnern att städa klart. Jag vet faktiskt inte om det egentligen föds mer prematurer just innan jul. Det kanske mer är en känsla.


Stressen att inte hitta en vårdplats när man ska föda

Vi vet ju alla att det inte är bra om kvinnan stressar mot slutet av graviditeten. När man funderar över våra tamdjur, ni vet kor och grisar mm, så är det förbjudet att stressa dem innan de ska föda.


Man får exempelvis inte flytta en ko de sista 14 dagarna innan förlossning.


Jag kan ju inte låta bli att undra hur det var för Jungfru Maria, Jesus moder. Att få transportera sig till en annan ort så där mot slutet av en graviditet och sedan få veta att man inte får plats någonstans.


Det känns nästan lite som modern svensk förlossningsvård de senaste åren. Att de senare blev erbjudna ett stall för att föda. Det kan ju inte ha känts jättebra.


Hur stressen påverkar förlossningen

Hur behandlar vi våra gravida?


Att få veta ”att det inte finns plats för dig", det kan ju inte vara särskilt lugnande.


Om man ser tillbaka till när vi födde barn ute på steppen. För tusentals år sedan. Då skapades våra stresssystem, dvs hur man reagerar på stressande faktorer i omgivningen.


Då skapades de system som sa till oss att om man var i förlossning och blev störd, då skulle stresshormonerna göra så att värkarna upphörde. För en kortare/längre tid, för att man skulle kunna sätta sig i säkerhet, och för att kunna föda på en säkrare plats.


Vad innebär det idag?


Jag kan ju inte låta bli att undra om kvinnan som känner sig osäker på var hon ska föda om inte det påverkar henne och hennes värkarbete negativt.Stresshormoner

Stresshormoner och oxytocin jobbar nära varandra. Inom medicinen pratar vi om olika ”axlar”, dvs system som samverkar för att vi ska fungera som det är tänkt rent fysiologiskt.


Stresshormonerna och oxytocin ingår i sådana axlar.


Kortisol

Kortisol är en etablerad markör för biologisk stress. Kortisol frigör energi till kroppen och ökar uthålligheten. Kortisol utsöndras exempelvis vid väldigt lång fysisk ansträngning och framför allt vid akut stress, vid kamp och flykt.


Mental stress utlöser aktiveringen och frisättningen av förstadiet av hormonet från vår hjärna som in tur påverkar binjurarna att utsöndra kortisol. Kortisol och oxytocin motverkar varandra.


Adrenalin/Noradrenalin

Vid aktivering av nervsystemet i form av akut stress ökar mängden adrenalin och noradrenalin. Dessa stresshormoners funktion är att frigöra extra energi till kroppen vid exempelvis upplevd fara, fysiska utmaningar, psykisk stress och ilska.


Energi omfördelas i kroppen och koncentreras till musklerna genom att blodsocker och blodfettsyror höjs. Blodet omfördelas även så att musklerna får mer blodtillförsel medan magsäck, tarmar, hud och andra inre organ (livmodern?) får mindre blod.


Blodtrycket höjs, hjärtat pumpar fortare, syreupptagningsförmågan stegras och graden av vakenhet ökar. Graden av värkar minskar.


Hur mycket av detta tror ni aktiveras hos den födande som inte känner sig välkommen någonstans?


Värkarbete

Vi vet ju alla att vid förlossning sker sammandragningar av livmodern, det vi i dagligt tal kallar för värka. Detta sker i ett samarbete mellan olika hormoner och där en av de viktigare faktorerna är oxytocin.


Detta sker för att barnet ska födas naturligt.


Tidigare obstetriska studier har påvisat att den endogena oxytocinfrisättningen påverkas av nivån av kvinnans olika stresshormoner. Höga stressnivåer ger en minskad oxytocin frisättning.


Detta sträcker sig som jag beskrivit långt bak i vår evolution.


Jag tror att mycket av förlossningsvården måste ta till sig denna kunskap. En gravid och födande behöver lugn, ro och stabilitet. Det är en fördela att ha människor och miljöer runt sig som man känner till. Att få höra ”det finns inte plats, du får åka till ett annat sjukhus” är knappast främjande fysiologiskt.


Studier

Mitt intresse av fysiologin har ökat de senaste åren. I Studien SAVE som startar på SÖS nu i februari kommer vi i en liten delstudie titta på mamman stresshormoner i olika vävnader.


Urin, saliv och hår är några av dem.


Min undran om kvinnan drabbas av fler komplikationer i form av exempelvis stora blödningar efter förlossningen pga stress. Den stress som vi kanske förorsakar. Ska bli spännande att se resultatet.


Fortsättning om detta följer framöver.

/Doktor Eva

Comments


bottom of page