top of page

Studie: Diagnostisera gulsot med en smartphoneI dag vill jag berätta lite för er om ett projekt som vi just stängt. Detta är ett samarbetsprojekt med universitetet i Trondheim i Norge, och är döpt till Picterus.


Gulsot hos nyfödda är vanligt. Han/hon är "lite gul" säger vi ofta på BB, eller han/hon ”behöver sola”. Gulsot hos nyfödda är ett tillstånd med förhöjda nivåer av avfallsprodukten bilirubin i blodet. Höga nivåer av bilirubin orsakas främst av en kombination av en snabb omsättningen av de röda blodkropparna och den omogna leverfunktionerna som finns hos en nyfödd.


Gulsot hos nyfödda drabbar > 50% % av alla barn i Sverige, men är i de flesta fall ofarligt. I svensk förlossningsvård testar vi detta innan man lämnar BB.


Symtom på gulsot:

  • gula ögonvitor

  • gulfärgad hud. Kan vara svårare att se på mörk hud. Ljushyade kan se lätt solbrända ut.

  • trötthet

  • dålig aptit

När gulsot är farligt

Tillståndet kan dock vara farligt eftersom för mycket bilirubin kan ackumuleras i delar av hjärnan där det kan orsaka permanenta hjärnskador. Sådan hjärnskada, bättre känd som kernicterus, kan manifestera sig som cerebral pares (CP), dövhet, språksvårigheter eller i värsta fall vara död.


I vissa delar av världen är det svårt att hantera nyföddhets gulsot. Det resulterar i ett stort antal undvikbara dödsfall/år av nyfödda, och att många som drabbats växer upp med allvarliga funktionshinder.


3/4 av dödsfallen beräknas inträffa i de fattigaste regionerna i världen, Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Gulsot är en av de tre främsta dödsorsakerna bland nyfödda i Afrika söder om Sahara.


För att förhindra att tillståndet utvecklas till något farligt är det mycket viktigt att identifiera de barn som är i riskzonen. Behandling sker ofta genom fototerapi, dvs man låter den nyfödda ligga under en stark lampa och "sola".


I vissa extrema fall behandlar man det genom blodtransfusion. Studier har visat att solljus är en behandlingsmetod i vissa delar av världen där inte så mycket annan vård finns att tillgå. En stor utmaning för att minska bördan av nyföddhets gulsot är att identifiera barn i riskzonen i ett tidigt skede, så att effektiv behandling kan ges.


Hur kan man ställa diagnosen?

Tidigare tog vi blodprover från barnet för att analysera nivån av bilirubin i barnets blod. Hade barnet högre nivå så ordinerade man åtgärder (se ovan). Nu för tiden använder vi det som kallas för en ”spektrofotometer”.


Spektrofotometri är en metod som utnyttjas för att analysera kemiska prov med hjälp av ljus och få fram koncentrationen av en lösningar med okänd koncentration. För att kunna göra det behöver man använda en apparat, en så kallad spektrofotometer.


Detta är en säker icke-invasiv metod, och vissa studier har visat att dess användning kan minska antalet blodprover med 38.5%.


Spektrometer
Spektrofotometer

Problemet är att utrustningen är svindyr ( 6 - 10.000 US-dollar), vilket innebär att det är praktiskt taget otillgängliga i låginkomstländer. Det finns därför ett stort ouppfyllt behov av enkel, pålitlig och prisvärd teknik som kan identifiera nyfödda i riskzonen.


Mobiltelefonteknik och smartphones sprids över hela världen också till områden med knappa resurser. Detta har gett hopp om nya prisvärda lösningar. En grupp forskare i Norge har nu utvecklat en ny smartphone-app (Picterus) som kan ge bilirubinuppskattningar från färganalys av bilder tagna med en vanlig smartphone.


Hur Picterus fungerar - Processen
Hur Picterus fungerar

Picterus studien

I ett samarbete med forskarna i Norge har vi just avslutat den kliniska delen av Picterus studien. Vi har, på 150 nyfödda använt den tillgängliga ”spektrofotometern” som vi har på kliniken. Vi har tagit blodprover (men bara från de barn där man skulle ta blodprover av annan anledning) samt använd de nya ”Picterus appen”.

Allt detta för att hjälpa till att utvärdera den nya metoden.Snart får vi veta resultatet, och vi hoppas att detta ska göras tillgängligt även för nyfödda i andra delar av världen. Vår förhoppning är att ingen nyfödd ska dö/skadas av gulsot i en framtid.


Vängliga hälsningar,

Doktor Eva


Comments


bottom of page