top of page

Naturligt & syntetisk Oxytocin och dess påverkan på kvinnan

Uppdaterat: 12 sep. 2023Ni minns säkert mitt stora vetenskapliga intresse av livmoderns funktion som en muskel, och vad värksvaghet egentligen beror på. Tanken med mina forskningsprojekt är att man ska kunna använda mjölksyrahalten i livmodern (AFL) som en indikator på livmoderns mående och att man ska kunna skräddarsy varje enskild kvinnas förlossning i en framtid. Höga mjölksyrenivåer innebär att livmodern borde vila och återhämta sig. Låga nivåer, livmodern är mottaglig för stimulering."Barnmorskekunskap"

Många av mina barnmorskekolleger säger att detta är en ”barnmorskekunskap ”sedan länge, och att man tidigare som erfaren barnmorska hade detta i sina händer. Det jag har gjort är att jag satt siffror på det. Det må vara så, och känns om möjligt ännu mer väsentligt att driva detta framåt isåfall. Mina upptäckter är alltså inte något nytt… Jag minns som ung doktor på 90-talet att det inte var ovanligt att man bäddade ner en kvinna med avstannad förlossningsprogress, och när hon vaknade på morgonen var det dags att krysta och föda barn. Det händer i stort sett aldrig i dagens förlossningsvård.


Sedan är förstås nästa fråga om kvinnorna med låga nivåer av mjölksyra (AFL) verkligen behöver stimuleras med oxytocin? Kanske föder vi fysiologiskt i olika takt, och de kvinnor som föder långsamt ingår i en normalvariant av födande som inte är känt idag. Kanske ska man helt enkelt låta dessa kvinnor vara inom en rimlig gräns (förstås) om mjölksyrenivåerna tyder på att allt är normalt.


Vi vet ju dock att långa utdragna förlossningar kan ge komplikationer såsom stora blödningar efter förlossningen och stora bristningar. Vi vet också att långa utdragna förlossningar kan påverka fostret, och kvinnans mående generellt, så självklart finns det en gräns för när vi ska ”sitta still i båten” och när vi ska agera.


Jag har bara en känsla av att vi idag stöper alla födande kvinnor efter en mall, och behandlar alla lika. Kanske skulle möjligheten att individualisera förlossningsvården mer hjälpa den enskilda kvinnan? Detta är för mig ett mycket spännande tänk.Oxytocin-molekylen


För att kunna studera oxytocinets effekt på kvinnan krävs ytterligare kunskap hur detta hormon påverkar oss människor. Det känns ju som något helt naturligt. En kunskap som vi tyvärr till stor del saknar idag. En sak är den egna humana produktionen av oxytocin, den är ganska väl beforskat, men vad händer när vi tillför detta läkemedel i en syntetisk variant?? Såsom vi gör i upp till 60–70% av alla förlossningar? I stora mängder?


Astra uppfann det syntetiska oxytocinet i mitten av 50-talet, och sedan dess har det använts över hela världen. Man brukar säga att läkemedlet är så potent att det idag inte skulle ha godkänts om det introducerats som ett nytt läkemedel. Ändå används det vid mer än varannan förlossning. Över hela världen.


Självklart är oxytocin ett viktigt läkemedel. Vi får inte glömma att det räddar många kvinnors liv då det drar ihop livmodern och stoppar blödning efter förlossningen. Men den eventuella mentala påverkan av detta läkemedel på kvinnor är mycket obeforskat. Påverkar vi kvinnan på ett okänt sätt genom att ge oxytocin??? Tanken är skrämmande tycker jag. Syftet med de studier jag har gjort inom ämnet är att undersöka om kvinnor som fått oxytocin under sin förlossning kommer att ha en annan personlighetsprofil efter förlossningen jämfört med kvinnor som icke-stimulerades. Det vill säga påverkar vi kvinnan omedvetet genom att ge henne oxytocin?Nästan varannan kvinna får Oxytocin

Oxytocin är ett preparat vi idag ger i stort sett varannan kvinna under hennes förlossning, och vi frågar väldigt sällan efter hennes godkännande. Vilket annat potent läkemedel ger vi till våra patienter utan först fråga?


Till att börja med: Oxytocin ett hormon som produceras av hjärnan och utsöndras till blodomloppet från hypofysen. Den reflex som styr detta har fått namnet ”Ferguson reflexen”. Reflexen är det som styr produktionen av oxytocin under en pågående förlossning. Det betyder i korthet att barnets kropp trycker mot vaginalväggen och livmodertappen under förlossningen och trycket sänder signaler till hjärnan att det behövs mer oxytocin. Mer Oxytocin utsöndras sedan till blodbanan i pulsationer, fångas upp av livmodern och ger en ny värk. En ny värk pressar ned barnet lite till, trycket sänder en signal till hjärnan om mer oxytocin, och så fortsätter det. Det är den magiska fysiologin….


I modern förlossningsvård är oxytocin ett av de vanligaste läkemedlen vi ger vid värksvaga förlossningar, dvs förlossningar med en långsammare progress än medeltalet av födande kvinnor. Det är ett viktigt läkemedel, men också ett läkemedel som används för mycket. Med syntetiskt oxytocin försöker man efterliknar kroppens endogena oxytocinsystem.


Det är ju dock känt att oxytocin påverkar hjärnans regulatoriska regioner där många beteendemässiga och fysiologiska processer styrs. Oxytocin stimulerar vårt interaktiva sociala beteenden. Det utövar smärtlindrande, lugnande, ångestdämpande och terapeutiska effekter. Oxytocin frigörs vid stimulering samt vid beröring. Troligen också vid olika former av positiv och vänskaplig social interaktion utan beröring. Hur påverkas detta av att vi ger stora mängder till den födande kvinnan under förlossningen?Syntetisk Oxytocins påverkan

Det är känt att det oxytocin som frisätts under förlossningen minskar smärta och ökar den nyförlösta kvinnans emotionella välbefinnande. Det är också välkänt att det oxytocin som frigörs i samband med förlossningen spelar en viktig roll i bindningen mellan mamman och hennes nyfödda barn. Oxytocin minskar moderns ångest och stressnivåer och stimulerar sociala färdigheter och social interaktion. Men hur påverkar det syntetiska oxytocin kvinnans oxytocinsystem i hjärnan? Det är inte känt. Det vi vet är att oxytocin inte passerar blod- hjärnbarriären och tränger därför inte in direkt i hjärnans blodcirkulation.


Å andra sidan vet vi att syntetiskt oxytocin ökar livmoderkontraktioner och kan öka frisättningen endogent oxytocin i hjärnan på grund av ökad aktivitet i den så kallade Fergussonreflexen. Vad händer om reflexen ”speedas upp”????


Jag vill i mina kommande inlägg berätta mer för er om den forskning vi faktiskt gjort inom ämnet. Jag kan dock redan berätta lite. Kvinnor som får stora mängder oxytocin under förlossningen blev mer sociala, lite mer lätthanterliga, och de står lite mindre upp för sig själva i sociala sammanhang.

Fortsättning följer!!!


Hälsningar,

Doktor Eva
Comments


bottom of page