top of page

Överviktig och fetma under graviditet

Uppdaterat: 12 sep. 2023

Andelen feta människor i vår värld har ökat och når idag oroväckande proportioner. Det är idag fler människor som dör av fetmarelaterade sjukdomar/komplikationer än av svält. Sedan 1980 har andelen feta människor i världen ökat från 857 miljoner till mer än två miljarder enligt en rapport i den välrenommerade tidskriften The Lancet. Det betyder att nästan var tredje människa på vår jord är fet.

Egypten är ett av länderna med det största antalet överviktiga innevånare. Här rapporteras så mycket som 36 procent av befolkningen vara överviktig. USA ligger inte långt efter i ”fetmaligan”. Nästan 78 miljoner av befolkningen i USA är överviktiga. Det innebär att cirka 33 procent av den amerikanska befolkningen räknas som feta. Många av de små länderna i stilla havet har också drabbats hårt. I länder som Nauru, Tonga, Cooköarna, Niue och Samoa, är upp till 50 procent av befolkningen överviktiga.


I barnafödande ålder

Andelen feta kvinnor i barnafödande ålder ökar också kontinuerligt. Ungefär var 4:e kvinna i Stockholm i fertil ålder är överviktig (BMI>25) , och 1/10 gravida är fet (BMI>30) när hon skriver in sig vid MVC. Risken för komplikationer i samband med graviditet och förlossning ökar med övervikt. Dessa komplikationer skulle till viss del kunnat undvikas, om kunskapen och vår förmåga att kommunicera vore en annan.


Viktigprojektet inspirerat av ett brittiskt projekt

”Viktigprojektet” döptes till ”Viktig” för att kvinnorna i projektet är överviktiga, men också för att detta är en mycket viktig patientgrupp som erfarenhetsmässigt i mindre utsträckning än andra söker vård. Innan ”Viktig projektets” start inspirerades vi av det så kallade SWMS (Special Weight Management Service) projektet i Storbrittanien.


Det brittiska projektet lanserades under 2012 då man såg det alltmer växande problemet vad gäller graviditet och fetma. Samtidigt skapades nya guidlines i Storbrittanien med riktlinjer för handläggning av övervikt under graviditet. Det brittiska ”SWMS projektet” riktade sig till gravida med ett BMI>35 vid graviditetens start.


Projektet ville kunna hjälpa kvinnorna till en mer hälsosammare livsstil under graviditet och att om möjligt minimera viktökningen. Projektet erbjöd kvinnan hjälp under en 18 månaders period, dvs både under och efter graviditeten. Kvinnorna remitterades från mödravården, men många kvinnor sökte sig dit på eget bevåg.


Tvärvetenskapligt team

I projektet hade man ett tvärvetenskapligt team bestående av barnmorskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och intresserade obstetriker som jobbade tillsammans. Man använde sig av en patientcentrerad beteendeförändring som på olika sätt försökte engagera kvinnorna i försöket att genomföra positiva livsstilsförändringar i och med att de var gravida. Projektet hjälpte också kvinnorna till andra tjänster såsom rökavvänjning, amningsnätverk och andra hälsofrämjande projekt.


En speciell satsning gjordes i särskilt utsatta bostadsområden, där man hade en slags ”drop in verksamhet” för att förbättra tillgängligheten för utsatta grupper. Denna tvärvetenskapliga strategi var då projektet drevs unik i sitt slag och statistiken från projektet visade på stor framgång vad det gällde de vidtagna åtgärderna.

Viktig-projektet som pågår på SÖS


”Viktig-projektet” pågår idag på kvinnokliniken SÖS och vänder sig till kvinnor med övervikt/fetma vid inskrivning på MVC o Stockholm. Målet är att kvinnan vid åtminstone två tillfällen under den aktuella graviditeten kommer att få träffa ”sin förlossningsläkare”.


Vid första besöket går man gemensamt igenom kvinnans aktuella hälsa och aktuella mediciner. Man pratar också om tidigare graviditeter och eventuella upplevelser. Man pratar också mycket om rädslor och farhågor inför denna graviditet. Ett antal blodprover tas där man analyserar kvinnans blodstatus, leverstatus, elektrolyter, vitaminer och spårämnen. Detta då det är känt att bristsjukdomar förekommer i denna patientkategori, trots ett stort intag av föda.


Träffa narkosläkare, obstretiker och förlossningsbarnmorska

Vid besök nummer två fokuserar man mer på den kommande förlossningen. Kvinnan får träffa en narkosläkare och får med denne diskutera eventuellt behov av smärtlindring under förlossningen. Ibland kan det exempelvis vara svårt med att lägga en epiduralbedövning under förlossningen när kvinnan har en stor övervikt. Man kan då behöva vara förberedd och kunna använda en ultraljudsteknik vid anläggandet av bedövningen.


Kvinnan får också träffa ”sin obstetriker” där man diskuterar det bästa omhändertagandet av just henne inför den kommande förlossningen. Målet är en normal förlossning. Kvinnan erbjuds också att träffa en förlossningsbarnmorska. Tillsammans med henne diskuterar man mer praktiska frågor som har med förlossningen att göra. Finns det tillräckligt stora kläder? Kommer förlossningssängar, badkar mm fungera för just mig? Vilken förlossningsställning kommer att passa mig?


Målet med Viktig-projektet


Det övergripande målet för ”Viktigprojektet” är att förbättra vården och omhändertagandet av obesa gravida kvinnor i Stockholm. Effekten kommer att vara en bättre och mer jämställd vård oavsett BMI, samt förhoppningsvis ett bättre utnyttjande av förlossningsvårdens resurser.


Den viktigaste delen av projektet är att skaffa oss mer kunskap, samt att skapa välfungerande riktlinjer hur man bäst handlägger graviditet och förlossning när kvinnan är överviktig. Detta är något som idag saknas i Sverige. Med ökad kunskap och ett bättre omhändertagande enligt internationella modeller är förhoppningarna stora att riskerna för denna "viktiga" patientgrupp kommer att minska.


Projektet, som finansieras av Innovationsfonden i Stockholm kommer att pågå fram till 2023 med en utvärdering efter det.

Låter det intressant? Du kan själv kontakta oss: viktigmottagning@gmail.com

eller via vår Instagram konto: viktigmottagning


Remiss från din barnmorska på mödravården till Specialistmödravården på SÖS är också välkommen!


Fortsättning följer….

Doktor Eva
Comentarios


bottom of page