top of page

Heminduktioner - En framtid i Sverige?Fortsatta funderingar runt projekt som handlar om induktioner. Som jag beskrev i tidigare inlägg så har min klinik, kvinnokliniken på SÖS, alltid legat i framkant vad gäller nytänk och diskussioner runt förlossingsinduktioner.


En av mina doktorander Tove Wallström, la 2018 fram sin avhandling inom ämnet : FACTORS OF IMPORTANCE FOR LABOR INDUCTION. Om någon är intresserad av att titta i avhandlingen finns den här.

Tove Wallström

Heminduktioner - vanligt i Norge

Är det ok och säkert att starta sin förlossning hemma? Jag har mycket forskningsutbyte med Norge. En av mina närmaste forskarvänner är Professor Jörg Kessler vid Haukeland universitetssykehus i Bergen.


Jag har flera gånger besökt sjukhuset i Bergen, och har till min förvåning hört att detta med heminduktioner är något mycket vanligt exempelvis i Bergen men också i hela Norge.


Där lägger man in en liten kateter innanför inre modermunnen på den gravida kvinnan (det vi i Sverige kallar för Bard kateter) och fyller ballongen med vätska. Kvinnan får sedan gå hem.


Professor Jörg Kessler vid Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Nu utsöndras diverse hormoner som hjälper till att starta förlossningen, och är livmodermunnen är öppen minst tre centimeter faller ballongen ut. Då kommer kvinnan in för att fortsätta induktionen på sjukhuset.


Om den inte faller ut så kommer hon självklart på regelbundna kontroller på sjukhuset, och man väntar maximalt några dagar innan man byter metod. Är detta något för oss i Sverige? Skulle det fungera?


I Sverige har frågan varit uppe i SBU (Statens beredning för medicinsk och social utredning). Man konstaterade att en kunskapslucka finns och att ny och större studier behövs. Då föddes den nu pågående Option-studien.


Option-studien

Option är en studie för att undersöka den födandes, partners och medarbetares upplevelse av heminduktion samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet också i Sverige.

I beskrivningen av studien skriver man följande:

Runt om i Norden, till exempel Danmark, Norge och Finland, och även i framför allt Storbritannien och Australien har man sedan länge haft möjlighet till förlossningsstart (induktion) i hemmet. Den tid man då spenderar hemma motsvarar den latensperiodman beskriver vid en spontan förlossningsstart.


I den just startade Option-studien vill man undersöka upplevelsen, det kliniska utfallet dvs. konsekvenser för mor och barn, och de hälsoekonomiska aspekterna av att efter noggrann kontroll på sjukhuset få en ballong eller tabletter för utmognad av livmodertappen och därefter gå hem i väntan på att värkarbetet startar eller vattenavgång.


Denna studie bedrivs som en multicenterstudie över hela Sverige där en stor del av Sveriges förlossningskliniker deltar. Dock ännu inte vi på SÖS.

Skrivet på Options hemsida:

Vi strävar efter att utveckla förlossningssjukvården i Sverige tillsammans med blivande föräldrar och med vetenskap och beprövad erfarenhet som ledord. Runt om oss i Norden och världen finns gott om erfarenhet av induktion i hemmet samt flertalet publicerade studier. Med denna studie vill vi genom att inkludera ett stort antal gravida öka kunskapen om heminduktion också i vårt land. Vårt mål är ca 9000 deltagare som kommer lottas till antingen induktion i hemmet eller på sjukhus efter att induktionsmetod är vald och påbörjad.

Vilka får vara med i Option studien?

De som är friska sedan tidigare och har en normal graviditet med ett barn i magen som ligger i huvudbjudning är välkommen att delta. När din doktor beslutat om induktion kommer du erbjudas att vara med i studien.


Du som är partner till en kvinna som deltar i OPTION erbjuds deltagande i partner delen av OPTION studien som handlar om hur du som partner upplever igångsättning på sjukhus jämfört med i hemmet.


Vilka metoder används?

Studien har två sätt att starta förlossningen på. Den första är med ballong, en tunn slang som förs in genom livmodertappens öppning med en ballong som fylls i ena änden och som trycker mot livmodertappen och som gör att hormoner och andra ämnen som mognar ut livmodertappen och startar förlossningen utsöndras.Det andra alternativet är att man får läkemedlet Angusta som används för att mogna ut livmodertappen och starta förlossningen (ni minns säkert preparatet Angusta som är JÄTTE dyrt!).


Om man lottas till att få gå hem kan man vänta upp till 2 dagar hemma, men man måste komma in till sjukhus minst en gång per dygn för kontroll. Man har också vid behov kontakt med barnmorska via telefon som kan svara på frågor och ge råd.


Vad tycker jag om detta?

Lite lustigt att vi måste uppfinna hjulet igen kan man tycka. Som vanligt duger inte andra länders studier för att övertyga oss här i Sverige. Vi måste göra en egen, förstås. Men att inkludera 9000 kvinnor! Den kommer ta LÅNG tid, är jag rädd. Lite trist då vi är i behov av metoden NU!


Ska dock bli spännande att se resultatet.


/Doktor Eva


Comments


bottom of page