top of page

Vad du kan göra för att starta din förlossning

Uppdaterat: 25 okt. 2022

Förra veckan funderade jag över det alltmer populära fenomenet att ”hinnsvepa”, och att jag inte är helt övertygad om att ”hinnsvepa” är enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Kanske ”beprövad erfarenhet” men inte så mycket ”vetenskap”.

Det finns inte några direkta vetenskapliga bevis för att det faktiskt hjälper att hinnsvepa en gravid för att starta hennes förlossning.


Till veckans funderingar då. Kan man då göra något annat för att få en förlossning att starta? Som jag tidigare sagt så kommer många gravida till kliniken. Man är trött, har ont i sitt bäcken och vill föda. Helst nu. Som ansvarig läkare vill man självklart hjälpa sina patienter. Finns det något man kan rekommendera utan de rent medicinska åtgärderna? Jag tänkte fördjupa mig lite i det.


Vad säger litteraturen och vetenskapen?Dadlar

Nu undrar ni säkert om jag fått spader? Svaret är nej. För många år sedan, när Södra BB fanns hos oss på Södersjukhuset, kom detta med dadlar upp. Det var nämligen så att man plötsligt började servera dadlar till kvinnorna som väntade i väntrummet på avdelningen. Vi hade ju även mödravård på kliniken på den tiden, så dessa kvinnor var inte i förlossning.


Någon av barnmorskorna hade hört talas om dadlars positiva effekter.


När jag upptäckte det, så började jag söka i litteraturen. Det är nu ganska många år sedan och jag har nu gjort en ny, mer aktuell sökning, för att ta redan på om det finns någon vetenskaplig grund för att ett intag av dadlar har en positiv inverkan på en spontan förlossnings start. Det är redovisas att dadlar innehåller kolhydrater, fetter och proteiner och 15 olika former av salter, mineraler och vitaminer.


Det innebär att dadlar anses som en mycket nyttig produkt för en gravid kvinna.


Metaanalys

Söker man efter vetenskap så finns det ungefär 10 olika internationella artiklar som innehåller diskussion om dadlar och förlossningsstart i någon form. Det är, som vanligt höll jag på att säga, generellt små och inte särskilt väl genomförda studier vilket ger dem en lägre bevisgrad.


Det finns dock en metaanalys om ämnet gjord så sent som 2021. Metaanalys innebär att man enligt ett protokoll letar upp de artiklar som ”håller måttet” och att man sammanställer och redovisar resultaten från dem.


Den nu aktuella metaanalysen innehöll 4 studier. Resultatet visade att kvinnor som ätit dadlar i slutet av sin graviditet generellt hade en mer mogen livmodertapp när de kom in för att föda. De hade en kortare latensfas, de inducerades mer sällan och de behövde mindre stimulering med oxytocin under sin förlossning.


Kejsarsnitt frekvensen skiljdes sig dock inte åt mellan dem som ätit/inte ätit dadlar. Det man tror är att ämnen i dadlarna reagerar med oxytocinreceptorn i livmodern på ett fördelaktigt sätt (?). Man konstaterade dock att randomiserade (lottade) kontrollerade studier av större format saknas och behövs för att kunna ge något riktigt seriöst svar på frågan.


Fördelar/nackdelar

Till studiernas nackdel kan man konstatera att man generellt inte beskriver vilken typ av dadel man ätit i just den studien man redovisar. De finns ett antal olika sorters dadlar som växer på olika ställen i världen och troligen skiljer sig åt rejält i innehåll.


Man har också helt utan grund valt att låta kvinnorna äta dadlarna de 4 sista veckorna innan förlossning (från vecka 36). Mängden dadel har man satt till 6–7 dadlar/dag.


Samtidigt konstaterar man att det är ungefär vad en person från mellanöstern (där dadlar ofta ingår i födan) normalt äter vid en måltid. Man kan dock konstatera att det är ofarligt att äta dadlar, även om de vetenskapliga bevisen är tämligen svaga för att det faktiskt har effekt på förlossningsstart.Hallonbladste

Hallonbladste är en annan produkt som plötsligt dyker upp i dessa diskussioner. Hallonbladste sägs förbereda livmodern, och förkorta förlossningsförloppet.


Man kan dock konstatera att den vetenskapliga bevisningen av effekten av hallonbladste är ännu lägre än den som gäller dadlar.


Här finns överhuvudtaget inget att redovisa! Trots finns det ett antal kvinnor som berättar att de intar detta te i slutet av sin graviditet och upplever att det fungerar väl.


Nattljusolja

Vad det gäller nattljusolja så är bevisläget lite bättre igen. Det finns även här en metaanalys gjord så sent som 2021. Här fann man 6 artiklar som ”höll måttet” och fick ingå i analysen.


Nattljusoljan kan sväljas som kapslar eller ges vaginalt. I oljan finns något som heter gammalinolensyra (GLA) och som är snarlik de prostaglandiner som jag tidigare har beskrivit är inblandade i förlossningsstart.


I någon av studierna visar man på en mer mogen livmodertapp, och en kortare förlossningstid i gruppen som intagit oljan. Detta kunde dock inte upprepas i andra studier. Summeringen är att bevisen för att nattljusolja skulle ha effekt är tämligen svaga, och att fler randomiserade (lottade) studier behövs (förstås!!).


Förlossningsdrinken

Jag är starkt emot denna drink. Mest för att jag har sett de fall när det gått riktigt galet.


Förlossningsdrinken innehåller ricinolja. Ricinolja är en olja som utvinns ur fröna från ricinväxten Ricinus communis. På engelska heter den Castor oil. Att använda ricinolja för att komma i gång i förlossning är inget nytt påfund. Det har använts sedan lång tid tillbaka, långt innan våra influnecers dricker detta på YouTube.Vad man tror är att oljan påverkar receptorer både i tarmen och även i livmodern. Det innebär att man får diarré, och i bästa fall värkar, samtidigt. Jag har dock stått som ansvarig doktor när kvinnor har kommit in efter att ha tagit Ricinolja hemma.


Jag har också varit med om att göra urakuta kejsarsnitt på grund av syrebrist hos barnet. Kvinnan har då fått det vi kallar för värkstorm. Det innebär värk, på värk, på värk. Utan paus.


Vid ett värkarbete är det viktigt att livmodern gör en adekvat paus. Då hinner barnet hämta igen sig innan nästa värk kommer. Om det blir för tätt, kommer det vi kallar för värkstorm, och risken för syrebrist är överhängande hos fostret. Sedan kan man ju fundera hur kul är det egentligen att ha en förskräcklig diarré under stora delar av sin förlossning. Kanske inte direkt det man önskar.


Färdknäppen

”Färdknäppen” innebär att ha sex för att starta förlossningen.


Jag har många gånger i min kliniska vardag hört barnmorskor som säger till kvinnor man skickar hem då de inte är riktigt i gång att ”åka hem, köp en Pizza och ha sex. Sedan är ni snart tillbaka igen”.


Stämmer det? Jag var tvungen att kolla även detta rent vetenskapligt.


Jag kan med en gång konstatera att det inte finns någon publicerad vetenskap inom detta ämne alls. Cochrane Library gjorde en review i ämnet 2001 och man fann endast en studie med 28 kvinnor inkluderade. Man påpekar att mänsklig sperma innehåller den högsta halten av prostaglandiner (som ju är en viktig faktor vid förlossningsstart), och tanken är att detta skulle verka positivt för att starta en förlossning.


Något vetenskapligt underlag finns dock inte. Det är helt enkelt inte studerat. Nästa gång jag hör detta i min kliniska vardag får jag helt enkelt protestera. Självklart kan en pizza och sex vara trevligt, men det startar förmodligen ingen förlossning.


Vilka är då mina råd?

Vilka är då mina råd till kvinnorna som vill föda?

Mina råd är att försöka vara så utvilad det bara går, att äta bra och försöka att samla krafter inför det kommande arbetet som det innebär att föda barn.


En maratonlöpare skulle aldrig låta bli att sova eller äta dagarna före ett lopp. Samma gäller för en kvinna som snart ska föda. Det är det viktigaste tror jag!


Fortsättning följer,

Doktor Eva


Comentarios


bottom of page