top of page

Änglamammans dag första maj varje år

Uppdaterat: 12 sep. 2023Den första maj, var det änglamammans dag. Detta är en dag som hedrar alla de föräldrar som mist ett barn, antingen under pågående graviditet eller vid förlossningen.

På denna dag används ofta världens kortaste berättelse, en berättelse på 5 ord som man tror skrivits av av Ernst Hemingway

"Till salu: babyskor, aldrig använda"

Jag vill nu i mina kommande inlägg berätta för er om den forskning som bedrivs om intrauterin fosterdöd och minskade fosterrörelser ledd av vår forskargrupp på kvinnokliniken på SÖS.


Fosterrörelser, lite bakgrund

Den första beskrivningen av fosterrörelser finns i Bibeln, där Rebecca sa att "barnet kämpade inom henne" (1 Mos 25:22). Intresset och fascinationen för vad som händer i livmodern har alltid varit stort. Som exempel känner vi alla igen skissen av Leonardo da Vinci där han visar det berömda ”fostret i livmodern”.


Redan i slutet av 1800-talet beskrev tyska studier att moderns uppfattning om fosterrörelser kan vara en indikator på fostrets välbefinnande. Man noterade att fosterrörelser skiljer sig åt mellan foster samt att moderns känslomässiga stress kan öka fostrets rörelser. De första ultraljudsstudierna av fosterrörelser rapporterades från i början av 1970 talet.


Fosterrörelser varierar

Övervakning av fostrets rörelser använder vi idag som en försäkran om att fostret mår bra. Fostrets rörelser varierar under hela graviditeten med en ökning från vecka 16–20 (då de flesta mammor börja känna rörelser) till vecka 36 då en liten minskning uppträder.


Varför rörelserna minskar vet vi inte riktigt, men en förklaring är att utrymmet helt enkelt blir mindre, dvs det finns inte lika mycket plats att röra sig på för fostret. Vi vet att rörelserna varierar beroende på mängden fostervatten, fostrets position, moderns medicinering och välbefinnande och fostrets välbefinnande.


Ultraljudsundersökning

När en kvinna söker för att hon tycker att hennes foster rör sig mindre/annorlunda försöker vi idag att klassificera fostrets rörelser i livmodern genom att göra ett ultraljud. Vi tittar hur fostret rör sig, men även efter mängden fostervatten och fostrets position.


I en studie noterade man under pågående undersökning om kvinnan faktiskt uppfattade att fostret rörde sig då man bevisligen såg det med ultraljud. Endast 33–88% av kvinnorna uppfattade att fostret rörde sig trots att man objektivt såg rörelserna. Det speglar bara lite om hur svårt detta är i praktiken.Vi som vårdgivare har ett stort ansvar och en skyldighet att informera de gravida om vikten av att bedöma fostrets rörelser. Samtidigt vet vi att om vi instruerar kvinnor att övervaka fosterrörelserna ökar det ofta graden av ångest hos kvinnan. Dessutom vet vi att våra undersökningar är väldigt oprecisa. Ultraljudsundersökningen är en ögonblicksbild, och säger inte mycket om hur läget kommer vara om någon dag eller någon vecka.


Många studier inom detta område kommer från Australien och Nya Zeeland. Här betonar man att det är moderns uppfattning om minskade rörelser som är det viktiga. Genom ett antal studier vet vi att minskade fosterrörelser är förknippade med graviditetskomplikationer som för tidig födsel, foster som inte växer adekvat och dödfödsel.


Intrauterin fosterdöd

Trots att vi i Sverige har en god sjukvård är Sverige är ett av de länder i världen där flest barn dör i mammans mage innan förlossningen. Enligt WHO:s statistik ligger Sverige på plats 12 av 194 länder. I faktiska tal handlar det om 3,7–4,1 intrauterint döda per tusen födslar varje år. Vi är ”sämst” i Norden, och ligger efter både Norge, Finland och Danmark.


– Siffrorna i Sverige har sett likadana ut de senaste 30–40 åren, även om de är något sjunkande i dagsläget. Detta trots all den ökade information som alla gravida får om vikten av att känna fosterrörelser, samt vikten att kontrollera om man är osäker. Under 2021 dog 367 barn intrauterint i Sverige. Varje förlust är en tragedi för föräldrarna, familjen och vårdpersonalen.


Fortsättning följer,

Doktor Eva


Comments


bottom of page