top of page

Preeklampsi hos överviktiga gravida - en introduktion till en studie som pågårSom ni kanske vet jobbar Eva mycket med patienter som har obesitas. alltså kvinnor med BMI över 35. Samtidigt koordinerar hon olika studier inom ämnet.


Jag heter Vangelis och jag är en av Evas doktorander. Idag kommer jag presentera en pågående studie som har att göra med inflammation och graviditet.


Cytokiner och adiposiner

Som vi redan vet, obesitas är en situation där kroppen är i ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd. Via fettväven produceras det olika molekylära substanser som heter adiposiner. Dessa har olika funktioner.


En intressant familj inom adiposiner är de proteinerna som heter cytokiner.


De utsöndras av inflammatoriska vita blodkroppar och några icke inflammatoriska celler. Deras funktioner liknas vid hormonfunktion.


De skiljer dock sig från de vanliga hormoner. De produceras nämligen av olika typer av vävnader, eller celler, och verkar verka mer lokalt.


Vi vet redan att människor som har högre BMI har en annan profil av de peptiderna jämfört med människor med lägre BMI.

Under graviditet vet vi redan att olika adiposiner produceras i första trimestern, jämfört med den andra, etc.


Data finns också från olika studier gällande kvinna som fått preeklampsi. Det visar sig att kvinnorna har en annan profil av cytokiner i blodet, jämfört med kvinnor som inte har fått preeklampsi.


Preeklampsi

Preeklampsi är ett syndrom där man utvecklar högt blodtryck under graviditeten. Organ såsom njurar och lever kan påverkas och man kan, till exempel, få neurologiska besvär.


Det är 3 till 4 gånger vanligare hos gravida kvinnor som har högre BMI och kan vara potentiellt farligt.


Med en av våra studier vill vi kontrollera cytokin nivåer i blodet under första trimester. Alltså när kvinnan tar blodprover på MVC.

Vi undrar om dessa cytokiner skiljer sig mellan kvinnor som har BMI över 35. Vi undrar också om dessa har utvecklat, eller inte utvecklat preeklampsi.


Vid en annan studie som gjordes i Taiwan hittade man en viss skillnad. Så får vi det bekräftat skulle vi kunna konsultera dessa patienterna bättre och ha bättre koll på dem under graviditen.


Hur det går till

Vi har skickat brev till alla våra patienter som fick barn under 2019 och 2020. Vi har bett om deras samtycke att få tag i deras blodprover som redan finns på Biobanken.


Hittills har vi fått samtycke från cirka en tredjedel av våra patienter, men vi väntar på några fler.


Därefter kommer vi att analysera deras blodprover med olika molekylära tester på labbet. På så vis kommer vi att kunna se om det finns skillnader mellan våra patienter som fick preeklampsi.


Därefter kommer vi bedöma våra resultat med hjälp av statistik och försöka förstå vad som händer. Vi kommer även fundera på hur vi kan använda oss av den nya kunskapen på bästa sättet.


Fettvävnader, en jämförelse

I en annan delstudie ska vi ta fettvävnadprover från kvinnor som fick preeklampsi och från kvinnor som inte fick det. Vi kommer då jämför om fettväven hos de båda grupperna producerar samma andel/profil av de cytokinerna.


Hypotesen bakom detta är att preeklampsi kan förändra produktionen av cytokinerna. Detta skulle eventuellt förklara varför kvinnor med preeklampsi har större risk att senare få högt blodtryck.


Mycket som händer på fettvävnad är fortfarande okänt. Det är en gåta varför några kvinnor kan drabbas av preeklampsi men inte andra.


Resultatet av studien kommer publiceras i vetenskapliga tidskrifter när analysen är färdig. Då kommer vi självklart att dela med oss även här av resultatet!


Men innan dess kommer vi beskriva andra studier som pågår om gravida kvinnor med högt BMI. Men även detta blir i ett senare blogginlägg.

Comments


bottom of page