top of page

Nu finns min bok om övervikt vid graviditet att köpa!

Uppdaterat: 25 okt. 2022


Ja, det är inte utan att jag faktiskt känner mig lite stolt. Jag har nog aldrig tidigare riktigt trott att jag har den förmågan. Jag arbetar ju som förlossningsläkare på Södersjukhuset .


Vi är en Sveriges största förlossningskliniker. På vår klinik förlöser vi cirka 200 kvinnor årligen med ett BMI>=35. Det innebär riktigt stora kvinnor. Jag har många gånger funderat över hur vi ska kunna hanterar dessa graviditeter och förlossningar på bästa sätt. Jag har länge tyckt att vi måste förbättra omhändertagandet av denna stora, och alltmer växande grupp av gravida. Så föddes ”Viktigprojektet”.


”Viktigprojektet”

Jag är ansvarig för ”Viktigprojektet”. Projektet har jag närmare beskrivit i ett av mina tidigare inlägg. Det innebär i korthet ett projekt med en ökad uppmärksamhet av gravida kvinnor med BMI >=35. I projektet träffar vi kvinnorna åtminstone två gånger/graviditet, samt finns med som ett stöd och back up under hela deras graviditet.


I och med mitt ansvar i ”Viktigprojektet” fick jag ett erbjudande om att skriva den nu publicerade boken. Jag nappade, något som jag idag är mycket glad och tacksam för. Det har varit så roligt att skriva!

Övervikt & Obesitas vid graviditet

Jag vill kortfattat försöka att sammanfatta de kanske viktigaste delarna i min bok som fått namnet ” Övervikt & Obesitas vid graviditet”.


Andelen människor med övervikt och obesitas i världen ökar och det gäller även kvinnor i fertil ålder. Närmare 30 procent av svenska kvinnorna som skrivs in i mödrahälsovården har en övervikt eller är obesa. Övervikt innebär ett BMI>25, Obesitas, då har man ett BMI>30.


Det är känt att många av de överviktiga tjejerna idag går igenom hela sin graviditet utan någon särskild uppmärksamhet från oss inom vården. Trots att det är välkänt att risker för komplikationer i samband med graviditet och förlossning ökar med övervikt. Hur kan det vara så?De primära frågorna i min bok

Några av mina frågor i boken är hur vi som representanter för vården, dvs doktorer och barnmorskor, ska lära oss att på ett respektfullt sätt bemöta de överviktiga kvinnorna. Målet är ju att kvinnans graviditet och förlossning ska bli så komplikationsfri som möjligt.


Det är vårt uppdrag.


Erfarenhetsmässigt vet vi att detta är en grupp kvinnor som söker mindre vård än andra. Många vill helt enkelt inte söka om de absolut inte måste för de har blivit dåligt bemötta vid tidigare möten.


I boken berättar jag bland annat om en av de gravida kvinnorna jag mötte som sa att ”jag hinner knappt in genom dörren innan doktorn säger att jag är för tjock och behöver gå ned i vikt. Även om jag söker för nageltrång. Det är ingen nyhet, jag VET att jag är tjock”.


Den allmänna uppfattningen är att feta personer är ”lite latare, lite dummare och att de får skylla sig själva” Det är ju bara att äta mindre och röra sig mer . Min bok visar att det helt enkelt inte är så lätt som det låter.


Det svåra samtalet

En av de viktigaste delarna är kanske den del som handlar om det svåra samtalet. Hur berättar man för en gravid överviktig kvinna om riskerna under graviditet som associerar till hennes övervikt utan att kränka henne? Vilket i så fall i förlängningen riskerar att hon söker ännu mindre vård i framtiden.


En klok psykoterapeut skrev:

Det svåra samtalet är inte enbart ett samtal utan en process där man utsätter både sig själv och den andra för obehag. Detta leder till att motstånd lätt aktiveras hos båda. Därför är det viktigt att vara väl förberedd och visa omtanke både om den andra och om sig själv.

Jag har fördjupat mig i dessa tankar och jag lämnar ett antal förslag till hur man kanske ska kunna närma sig detta på ett bra vis. Jag pratar också lite om patientperspektivet och personcentrerad vård. I korthet hur kvinnan ska känna sig mer delaktig i sin egen vård under graviditet.


En annan del av boken handlar om stigmatisering och diskriminering av överviktiga i samhället och även inom vården. Jag är övertygad om att man som vårdgivare måste göra upp med sina egna hjärnspöken innan man kan möta dessa kvinnor på ett bra och respektfullt sätt.


Studier visar bland annat att man som läkare har signifikant kortare patientbesök med överviktiga patienter än med normalviktiga.


Ett litet smakprov från boken kan läsas på:


Boken kan du köpa hos Gothia Kompetens. (Kom till sidan genom att klicka på knappen)
コメント


bottom of page