top of page

När förlossningen startar

Uppdaterat: 12 sep. 2023

Jag brukar ibland fundera över att vi kan åka till månen, men vi vet inte vad som faktiskt startar en vanlig förlossning. Det man idag tror är att det är ett slags samspel mellan fostret och kvinnan, med signaler dem emellan som vi idag inte känner till. Hur en förlossning startar varierar från kvinna till kvinna, men också om man föder barn för första gången eller om man har gjort det förut. Ingen förlossning är heller den andra lik, det kan man lugnt konstatera.

När är det på riktigt?

Jag får ofta frågan av kvinnor jag möter i mitt arbete på förlossningen hur man ska veta att man är i aktiv förlossning. När vet man att man ska ringa? När vet man att det är dags? De flesta kvinnor har mer eller mindre mycket sammandragningar framför allt under sista delen av graviditeten. Ibland smärtsamma ibland inte. Många tycker att de gör ont och att det är jobbigt. Hur vet man då om det är på riktigt?

Hur vet man när det är dags?


Jag brukar ofta säga lite skämtsamt att man ”märker det”. Det låter enkelt, men är inte alltid så enkelt. Inte ens för mig med 35års erfarenhet i branschen. Jag har flera gånger träffat och undersökt en kvinna. Sagt att ”det är falskt alarm” och skickat hem henne. Sedan är hon tillbaka på kliniken i fullt värkarbete inom någon timme. Lite pinsamt kan man tycka. Jag har också varit med om motsatsen. Undersökt kvinnan och sagt att ”du är i förlossning”, tiden går och inget händer. Pinsamt igen!


Braxton Hicks kontraktioner

De ”riktiga värkarna” blir oftast mer smärtsamma och kommer mer regelbundet över tid. Många upplever också att de ändrar karaktär. En ”riktig värk” sprider sig över livmodern och ger ett tryck nedåt (vilket ju är hur livmodern med sin kraft hjälper fostret att hitta ut genom bäckenet). Sammandragningarna under graviditet kallas för ”Braxton Hicks kontraktioner”. Dessa är ett slags ”övningskontraktioner”. Livmodern är ju som du vet en glatt, icke viljestyrd muskel. Den tränar sig innan den egentliga förlossningen startar. ”Braxton Hicks kontraktionerna” kommer ofta vid fysisk ansträngning eller då fostret rör sig. Det klassiska är att man får stanna och att de försvinner i vila. De är också ungefär lika och blir inte mer intensiva.


Falskt alarm

Jag träffar ofta gravida kvinnor som säger ”jag har så mycket förvärkar så detta barn kommer att komma för tidigt”. Jag träffar också kvinnor som inte har en enda sammandragning innan förlossningen drar i gång på allvar. Som du förstår så kan man inte förutspå en förlossningsstart. En del startar tidigare. En del går över tiden. Det är igen så att vi inte kan tyda de signaler som gör att en förlossning startar. Det som man dock kan ha en känsla av är att varje kvinna har sitt eget mönster. Föder man prematurt så gör man det ofta varje gång. Går man över tiden så gör man det ofta även nästa gång. Det är inte alltid så, men väldigt ofta.


Förlossningsdrink

Jag blir så ledsen när jag ibland hör talas om detta ofog. Att så kallade ”influencers” ska rekommendera gravida att dricka något slags hopkok för att starta förlossningen. För att man helst inte vill gå över tiden och att man vill ”kunna bestämma”. Men snälla någon! Förlossningen startar inte för att graviditeten inte riktigt klar ännu! Det är den bistra sanningen.


Snälla, snälla!! Tänk dig för både en och två gånger innan du ger dig in i att blanda ihop och dricka detta. Att inta ricinolja i större mängd är farligt!


Läser man i FASS så står följande ” Företaget deltar inte i FASS, därför finns endast begränsad information om läkemedlet”. Allvarligt talat! Ett potent läkemedel som inte har en rad av beskrivning rekommenderar man gravida att dricka. Det är farligt! Ricinoljan kan stimulera till värkarbete (vilket ju är meningen med drinken antar jag).


Jag har flera gånger fått in kvinnor som försökt dricka detta. Ett par av dessa tillfällen slutade riktigt illa, med ett akut kejsarsnitt och med foster med syrebrist. Detta på grund av att värkarbetet helt enkelt blir för intensivt. För att inte tala om hur kul det är att bli sittande på toaletten med diarré under stora delar av sin förlossning.


Jag vet att vissa ( de flesta av dessa tyvärr utan medicinsk kunskap) rekommenderar detta. För de flesta går det kanske bra (förutom diarrén…). Men problemet är att du inte vet i förväg hur detta fungerar för just dig. Så snälla, mixtra inte med detta!


Latensfas

Förlossningen indelas ofta i fyra faser latensfas, öppningsskede, krystskede och efterbördsskede. I detta inlägg går vi igenom latensfasen och i de kommande inläggen går vi igenom de andra faserna.


Latensfasen är förlossningens första fas och ett tecken på att förlossningen är på gång. Här har man värkar som ofta är mer eller mindre smärtsamma och oregelbundna. Man får inte glömma att latensfasen är viktig. Det är nu som livmodertappen mjukas upp, samt att livmodern och livmodertappen förbereds för det mer aktiva öppningsskedet. Livmodertappen riktas mer framåt och modermunnen börjar att öppna sig.


Latensfasen är jobbig för många. Den kan pågå i timmar ibland dygn. De allra flesta är hemma under den här perioden, även om man ofta har kontakt med förlossningen och en barnmorska typ per telefon. Det är normalt med en latensfas som pågår upp till 20 timmar om man är förstföderska och kortare om man är omföderska.


Det viktiga under latensfasen är att man känner sig trygg och att man får en möjlighet att vila och få i sig näring. Det är också lämpligt att redan nu börja fokusera på andning och avslappning. Har du din partner nära kan ni börja jobba tillsammans. Ett varmt bad eller en varm dusch kan också kännas bra under denna period. Är du rädd och orolig ska du ska be att få komma in till din förlossningen för en ”check up”. Om allt är väl med dig och barnet får du kanske förbereda dig på att åka hem ett tag igen.


Under latensfasen frisätter kroppen endorfiner som är kroppens eget morfin, men också oxytocin som gör att du känner dig mer avslappnad och kanske till och med sömnig mellan värkarna. Detta fantastiska ”må bra hormon”.


Slemproppen

För många går slemproppen under latensfasen. Slemproppen är oftast inte någon egentlig ”propp”. Det är en ansamling av slem som ligger i livmoderhalsen som ett skydd under graviditeten. När värkarna börjar så åker helt enkelt detta slem ut.


Fortsättning följer i nästa inlägg

Hälsningar,

Doktor Eva
Comentários


bottom of page