top of page

"Belly Only Pregnancy" & ätstörningar under graviditeten


gravid smal kvinna

Den här veckan har ett nytt fenomen det dykt upp som för mig tidigare var helt okänt.

"Belly Only Pregnancy".


Letar man efter definitioner på nätet så innebär att kvinnan ska upprätthålla en definierad kropp genom träning och kostregimer under graviditeten. Hon ska vidare sträva efter att säkerställa en komplikationsfri förlossning och återfå ett smalt och tonat utseende så snart som möjligt efter förlossningen.


Trenden förespråkar att man endast ska gå upp i vikt på magen och att man ska hålla sig fit genom kostrestriktioner och intensiv träning, för att undvika onödig viktuppgång.


Jag måste säga att jag blev förvånad och närmast bestört när jag hörde om detta för första gången. Men jag förstår att detta är en pågående trend bland influencers och andra på nätet. Det känns därför viktigt att vi i denna veckas inlägg prata lite om varför vi går upp i vikt under en graviditet och hur mycket som är normalt.


Hur mycket är det normalt att gå upp?

Så här ser rekommendationerna ut enligt Institute of Medicine

Normalviktiga kvinnor (BMI < 25): 11–16 kg

Överviktiga kvinnor (BMI 25–30): 7–11 kg

Kvinnor med obesitas (BMI > 30): 5–9 kg

 

Varför diskuterar vi då detta över huvudtaget? Jo, för att vi vet att gå upp lagom mycket i

vikt under graviditeten är bra för både den maternella och fetala hälsan. Det är därför

också superviktigt att viktuppgången följs vid besöken på MVC.


Vet man dessutom att kvinnan har problem med sin kost (över/undervikt) är det extra viktigt att följa detta.


Jag träffa ibland kvinnor som inte vill veta sin vikt. Hon har kanske tidigare haft problem med ätstörningar eller att hon tycker att hon väger för mycket och ”vill helt enkelt inte veta”. Inte alltför sällan medför detta att barnmorskan på MVC, av ren välmening, helt enkelt hoppar över att notera och följa denna mycket viktiga information under graviditeten.


Det är ju helt galet!


Det är viktigt att redan tidigt i graviditeten förklara för kvinnan att detta görs i ett medicinskt syfte, precis som man mäter blodtrycket, blodsockret och alla andra kontroller som görs. Även om kvinnan upplever det som stressande.


Kontroll av viktuppgången är en viktig del i den basala och viktiga graviditetsövervakningen. Så är det! För önskan är ju att graviditeten ska bli så bra och normal som möjligt och att kvinnan och fostret ska må bra.


Nästa fråga är ju sedan om man då som trenden säger kan styra över var graviditetskilona sätter sig? Kan man få kilona att sätta sig bara på magen? Och sedan gå ner allt där när barnet och moderkakan är ute. Fungerar det? Svaret är nej. Det fungerar inte så enkelt.


För mig är detta vansinne. Dels med tanke på både kvinnans och barnets hälsa, dels en klart riskfylld triggermekanism för dem som redan är på gränsen till ätstörningar att tippa över.


Har man ett ökat energibehov under graviditeten?

Ska man äta för två? Som man sa tidigare? Eller ska man som trenden säger hålla en strikt diet även under graviditeten?


Graviditeten i sig kräver endast en ganska blygsam ökning av energiintaget jämfört med kraven före graviditeten, det är den bistra sanningen. Det innebär att det inte behövs så mycket extra energi under en graviditet som man kanske kan tro.


Att äta för två är alltså inte att rekommendera.


Det faktiska ökade energibehovet beror bland annat på att olika vävnader i kroppen växer, såsom brösten, livmodern och moderkakan, och blodvolymen ökar. Energi går också åt till att bygga upp fostrets vävnader och att täcka fostrets energibehov.


Under de första tre månaderna (första trimestern) antas man behöva ungefär 100 extra kilokalorier per dag. Under andra respektive tredje trimestern handlar det om 300 respektive 500 kilokalorier extra om dagen. Kravet på mer energi ökar sedan ytterligare något under amningsperioden.


I förlängningen innebär detta att kvinnan mot slutet av graviditeten behöver mer föda. Det kan då vara mycket lockande att unna sig lite mer ”onyttigheter” såsom godis, glass eller snacks när man har ett högre energibehov.


Problemet är att denna typ av föda innehåller väldigt lite av de viktiga näringsämnena som kvinnan behöver. Som vårdgivare måste man informera om vikten av riktig mat och mindre ”skräpmat”.


Om kvinnans viktuppgång håller sig inom de angivna rekommenderade gränserna medför det en minskad risk för komplikationer såsom GDM, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och komplikationer under förlossningen, vilket ju måste anses som motiverande.


Vad som är viktigt är att en för stor viktuppgång under graviditeten också är en av de största riskfaktorerna för en framtida övervikt och fetma senare i kvinnans liv.


Många kvinnor med övervikt vittnar om att de börjat sin ”viktresa” under sina graviditeter: Att man ätit fel, gått upp för mycket i vikt och sedan inte kunnat gå ner detta efter avslutad graviditet.


Upprepas detta vid varje ny graviditet är övervikten ofta ett faktum.


Belly Only Pregnancy - Ätstörningar under graviditet

En störd kroppsuppfattning kallas för dysmorfofobi. Dysmorfofobi beror på bristande kognitiv förmåga att uppfatta sin egen kroppsstorlek (man kan uppleva sig själv som både större och mindre än vad som är fallet) på ett realistiskt sätt.


Störd kroppsuppfattning innebär ofta att personens ideal inte överensstämmer med den egentliga spegelbilden. Dessa tillstånd kan leda till en grav under respektive övervikt.


Ätstörningar innefattar olika problem som tar sig olika uttryck. Anorexia nervosa debuterar vanligen under tonåren. Det förekommer en restriktiv form med endast självsvält i 1–2 procent och en bulimisk form i 5 procent, där självsvält omväxlar med hetsätning.


Forskning tyder på att ätstörning kan debutera även under en graviditet.


Många med tidigare diagnosticerad ätstörning upplever symtomförbättring under graviditeten, men en viss återfallsrisk finns. Studier visar att c:a 5 procent av gravida lider av ätstörningar. Efter förlossningen ökar det till 10 procent.


En svensk studie i den amerikanska tidskriften JAMA 2019

Här redovisade man en ökad risk för: blodbrist (2 ggr ökad), för graviditetskräkningar (2 ggr ökad), för prematurbörd (1.5 ggr ökad), för graviditetsblödningar (1,5 ggr ökad) samt hjärnskador (mikroencephali) hos fostret (1.5 ggr ökad) hos gravida med eller som tidigare haft ätstörningar (Association of Maternal Eating Disorders With Pregnancy and Neonatal Outcomes, ”JAMA Psychiatry, 20 november2019). Detta måste då sättas i jämförelse med ”trenderna”.


Men hur ska vi, enligt det jag berättat ovan, förhålla oss till när vi möter ”Belly only pregnancy trenden”. Ska vi köpa att influnecers och trendsättare med ibland en uppenbar okunnighet inför riskerna med detta ska få fortsätta? Hur går det då för alla gravida där ute i samhället?


Hur går det för de kvinnor som har eller har haft en ätstörning?


2022 publikation i tidskriften ”Eating and Weight disorder”

En publikation där man gjorde en kvalitativ analys av publikationer i ämnet ”Belly only pregnancy”, och potentiella risker och nytta av dess innehåll på sociala medier och internet.


Metoden för studien: man samlade in Bild- och textdata genom att granska Instagram- och blogginlägg som inkluderade eller länkade till #bellyonlypregnancy. Den identifierade datan kategoriserades sedan med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Programvaran MAXQDA version 2018 användes).


Resultat: 351 Instagram och 8 blogginlägg handlade om ”Belly only pregnancies” och ingick i studien.

Resultaten indikerade att termen "Belly Only Pregnancy" användes för att beskriva:

  1. Bilden av en atletisk kvinna vars mage växer i storlek under graviditeten utan att få överflödig fettvävnad.

  2. En aktiv livsstil under graviditeten som består av hälsosam kost och regelbunden motion för att uppnå mål som snabb viktminskning efter förlossningen. Även kroppslig och mental graviditet förändringar och genomförbarheten av denna livsstils förändring diskuterades.

Så här sammanfattade författarna sina fynd:

Det finns ett stort behov av att göra obstetriker och barnmorskor som arbetar med gravida medvetna om potentiellt risker för konsumtion av sociala medier i detta ämne.


Läkare måste lära sig och prata om ”Belly only Pregnancies” möjliga skadliga effekter på mödrars och fosters hälsa. Detta har hittills fått alldeles lite uppmärksamhet i den dagliga kliniken.


På längre sikt bör (digitalt) utbildningsmaterial tas fram för att ge information om riskerna med konsumtion av ”Belly only Pregnacies” och liknande innehåll i sociala medier under graviditeten.


Självklart ska man äta klokt och röra sig under graviditet, det är ju ingen tvekan om det. Men denna trend som vi diskuterat i detta inlägg är galen. Min åsikt är att information måste nå ut till de gravida om allvaret med detta, och det snabbt!

/Doktor Eva

Comments


bottom of page